Associació Balneària

L’Associació Balneària de Catalunya és una entitat que agrupa a la major part dels reconeguts balnearis catalans.

Als balnearis hi conflueixen tres elements bàsics:

  • Les aigües medicinals declarades d’utilitat pública

  • Les instal·lacions adequades per a l’aplicació dels tractaments termals prescrits.

  • Un equip mèdic i auxiliar que dirigeix la utilització més adient d’aquests mitjans segons cada pacient.