buscar per localització esp · cat
Un balneari és una institució terapèutica en la qual conflueixen tres elements:

· Aigües mineromedicinals declarades d’utilitat pública.
· Instal·lacions adequades per a la correcta aplicació dels tractaments termals prescrits.
· Equip mèdic i auxiliar que dirigeix la utilització més adient d’aquests mitjans en cada pacient.

En un sentit ampli, entenem per termalisme la manera de mantenir, assolir o recuperar la salut mitjançant cures termals periòdiques, en el decurs de les quals es produeix un canvi de règim de vida habitual, buscant l’alternança dels períodes d’activitat terapèutica amb els de repòs i reacció, en un medi idoni per a això com és ara el dels balnearis.
Anomenem cura termal el conjunt de tècniques crenoteràpiques, hidroteràpiques i complementàries, dutes a terme amb un ritme, intensitat, durada i freqüència, prescrits pel servei mèdic i realitzades al balneari.
ASSOCIACIÓ BALNEÀRIA
Av. Europa, 21 08401 GRANOLLERS Tel. 93 860 47 00
A/e: info@balneario.org · avís legal
Amb el suport de: